Quy tắc hoàn tiền

1. Đơn xin hoàn tiền của thành viên 90 ngày phải trong vòng 10 ngày sau khi thành viên có hiệu lực; đơn xin hoàn tiền của thành viên 30 ngày phải trong vòng 5 ngày sau khi thành viên có hiệu lực; đơn xin hoàn tiền của thành viên 7 ngày và dưới 7 ngày phải sau khi thành viên có hiệu lực 1 Trong vòng vài ngày, đơn hoàn tiền cho các sản phẩm video phải trong vòng 1 ngày kể từ ngày thanh toán.

2, Số tiền hoàn lại = số tiền người dùng trả cho số tiền mua hàng do người dùng tiêu thụ- phí xử lý $ 3,7 CAD. Số lượng người dùng sử dụng là giá của video đã xem / tải xuống * tổng số lượt xem / tải xuống. Việc tính toán lượt xem / tải xuống bắt đầu khi người dùng nhấp để phát / tải xuống, bất kể người dùng có hoàn tất việc xem / tải xuống hay không, lượng tiêu thụ là giá đầy đủ của sản phẩm.

   Ví dụ: sau khi mua tư cách thành viên, người dùng xem / tải video A 1 lần, xem / tải video B 2 lần, giá video A là 5 đô la và giá video B là 3 đô la. Người dùng phải trả 20 đô la để mua thành viên. 
   Số tiền hoàn lại cuối cùng của người dùng = $ 20- $ 5- $ 3 * 2- $ 3.7 (phí xử lý) = $ 5,3
   Nếu lượng tiêu dùng của người dùng lớn hơn giá mua của thành viên thì số tiền hoàn lại là 0.

3. Người dùng đăng ký hoàn lại tiền cho biết rằng anh ta đồng ý để kỹ thuật viên truy xuất bản ghi xem / tải xuống của người dùng.

4. Chỉ cần tài khoản người dùng hoàn thành tiêu dùng thì sẽ được tính. Mimao không chịu trách nhiệm nhận dạng người dùng của tài khoản người dùng Người dùng phải giữ đúng mật khẩu tài khoản của mình và không cho mượn.

5. Việc hoàn trả sẽ được hoàn thành trong vòng 15 ngày làm việc.

6, Đơn hoàn tiền: Gửi email đến linsemao.com@gmail.com với tiêu đề: Yêu cầu hoàn tiền + ID của bạn + ID đơn hàng. Tiền hoàn lại sẽ được trả lại vào tài khoản của bạn trong vòng 15 ngày làm việc.

7. Các điều khoản có thể sử dụng tiếng Trung và các ngôn ngữ khác được dịch tự động bằng máy.