กฎการคืนเงิน

1 การสมัครสมาชิก 90 วันเพื่อขอคืนเงินจะต้องอยู่ภายใน 10 วันหลังจากที่สมาชิกมีผลบังคับใช้การขอคืนเงินของสมาชิก 30 วันจะต้องอยู่ภายใน 5 วันหลังจากที่สมาชิกมีผลบังคับใช้ 7 วันและน้อยกว่า 7 วันการขอคืนเงินของสมาชิกจะต้องหลังจากที่สมาชิกมีผล 1 ภายในไม่กี่วันการขอคืนเงินสำหรับผลิตภัณฑ์วิดีโอจะต้องอยู่ภายใน 1 วันหลังจากชำระเงิน

2, จำนวนเงินคืน = จำนวนเงินที่ผู้ใช้จ่ายสำหรับจำนวนเงินที่ซื้อโดยผู้ใช้ – ค่าธรรมเนียมการจัดการ $ 3.7 CAD จำนวนเงินที่ผู้ใช้ใช้คือราคาของวิดีโอที่ดู / ดาวน์โหลด * ผลรวมของจำนวนการดู / ดาวน์โหลด การคำนวณการดู / ดาวน์โหลดจะเริ่มต้นเมื่อผู้ใช้คลิกเพื่อเล่น / ดาวน์โหลดไม่ว่าผู้ใช้จะดู / ดาวน์โหลดเสร็จสิ้นหรือไม่ก็ตามปริมาณการใช้จะเป็นราคาเต็มของผลิตภัณฑ์

   ตัวอย่างเช่นหลังจากซื้อการเป็นสมาชิกผู้ใช้ดู / ดาวน์โหลดวิดีโอ 1 ครั้งดู / ดาวน์โหลดวิดีโอ B 2 ครั้งราคาวิดีโอ A คือ 5 ดอลลาร์และราคาวิดีโอ B คือ 3 ดอลลาร์ มีค่าใช้จ่าย $ 20 สำหรับผู้ใช้ในการซื้อสมาชิก 
   จำนวนเงินคืนสุดท้ายของผู้ใช้ = $ 20- $ 5- $ 3 * 2- $ 3.7 (ค่าธรรมเนียมการจัดการ) = $ 5.3
   หากยอดการใช้งานของผู้ใช้มากกว่าราคาซื้อของสมาชิกจำนวนเงินที่คืนจะเป็น 0

3. ผู้ใช้ที่ยื่นขอเงินคืนแสดงว่าเขายินยอมให้ช่างเทคนิคเรียกดูบันทึกการดู / ดาวน์โหลดของผู้ใช้

4. ตราบเท่าที่การใช้งานเสร็จสิ้นโดยบัญชีผู้ใช้จะถูกนับ Mimao ไม่รับผิดชอบในการระบุผู้ใช้บัญชีผู้ใช้ผู้ใช้ต้องเก็บรหัสผ่านบัญชีของตนอย่างถูกต้องและห้ามยืม

5. การคืนเงินจะเสร็จสิ้นภายใน 15 วันทำการ

6, การขอคืนเงิน: ส่งอีเมลไปที่ linsemao.com@gmail.com โดยมีหัวข้อ: ขอเงินคืน + ID ของคุณ + รหัสคำสั่งซื้อ เงินคืนจะถูกส่งกลับไปยังบัญชีของคุณภายใน 15 วันทำการ

7. ข้อกำหนดนี้เป็นไปตามภาษาจีนและภาษาอื่น ๆ จะได้รับการแปลโดยอัตโนมัติโดยเครื่อง